Polska wersja English version

Tomy archiwalne

POLSKI INSTYTUT STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA & WYDAWNICTWO TAKO

POLISH INSTITUTE OF WORLD ART STUDIES &TAKO PUBLISHING HOUSE

T. 1 – Małgorzata Wołodźko, Ogrody w kulturze dawnej Japonii / Gardens in the culture of ancien Japan

T. 1 – Małgorzata Wołodźko, Ogrody w kulturze dawnej Japonii / Gardens in the culture of ancien Japan

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako,  Warszawa-Toruń 2013  ISBN 978–83–62737–45-1 (232 s.)

T. 2: Strój – zwierciadło kultury / Costume – mirror of culture, MAGDALENA FURMANIK-KOWALSKA & JOANNA WASILEWSKA (red.)

T. 2: Strój – zwierciadło kultury / Costume – mirror of culture, MAGDALENA FURMANIK-KOWALSKA & JOANNA WASILEWSKA (red.)

Spis treści: Joanna Wasilewska, Wstęp / Introduction;  HALINA WITEK-TYLCZYŃSKA, Kim jestem / skąd jestem? Czytanie stroju / Who am I / where I am from? Interpreting outfit; ANNA WYSZYŃSKA, Strój – dzieło sztuki?/ Dress = artwork?; BEATA BIEDROŃSKA-SŁOTA, Od pelotte do kontusza – o ubiorach i ich znaczeniach / From pelotte to kontusz – about costumes and theirs significance;  KATARZYNA WAGNER, Czy szata zdobi człowieka? O stroju europejskich monarchow przełomu XVII i XVIII wieku /  Do the clothes make the man? European monarchs clothes / clothing in the 17th and 18th century;  ZBIGNIEW CHMIEL, Strój mieszkańcow Syberii okiem Sarmatów – ubiory poddanych cara w świetle dwoch polskich pamiętników szlacheckich / Garb of the Siberian inhabitants through eyes of Sarmatians – outfit of Tsar’s subjects in the light of two Polish noblemen memoirs; ANNA MOŻDŻYŃSKA-NOWOTKA, Pochwała kostiumu, czyli geneza mody dziecięcej  / The eulogy of costume or the origin of children’s fashion: inspirations and mechanisms; MARCIN RADWAN,  (Do)strojony świat filmow Jamesa Ivory’ego / The stylish world of James Ivory’s movies The stylish world of James Ivory’s movies;  ANNA LEBET-MINAKOWSKA, Ubiór jako wyznacznik żydowskości i znak przynależności religijnej /  Dress as a determinant of Jewishness and a sign of religious affiliation; AGATA KONDRAT, Tradycyjny strój żydowski jako odzwierciedlenie kontaktow kulturowych żydowsko-polskich / The traditional Jewish garment as a mirror of intercultural Jewish-Polish contacts; ALEKSANDRA KAJDAŃSKA,  Cheongsam – czytając ubior. Pochodzenie, kreatorzy, innowacje Cheongsam – reading the dress. History, creators and innovations; MARTA MAZUREK,  Symbolika stroju kobiecego w filmie Zhanga Yimou „Zawieście czerwone latarnie” / The symbolism of female costumes in Zhang Yimou’s Raise the Red Lantern;  MAGDALENA FURMANIK-KOWALSKA,  Rola kimona we współczesnej sztuce artystek japońskich /  Kimono in the contemporary Japanese women art;   KLAUDIA ADAMOWICZ,  Istota i znaczenie Lolita Fashion  /  The essence and the meaning of Lolita Fashion;  MARIA SZYMAŃSKA-ILNATA,  Batik jako element stroju Jawajczyka /  Batik as an element of clothing of Javanese people;  DOROTA KAMIŃSKA-JONES, Strój jako wyznacznik statusu kobiety w Indiach  /  A woman’s attire as an indicator of her status in India;  PAULINA NIECHCIAŁ, Strój jako ekspresja tożsamości religijnej. O współczesnych wyznawcach zaratusztrianizmu w Iranie  /  Zoroastrians and the creation of myth of pre-islamic Iran;  DOMINIKA ŁUKOSZEK,  O co walczy „muzułmańska Barbie”? /  About what fights „Muslim Barbie”?; MARTA SKWIROWSKA, Juchitan de Zaragoza, miejsce, gdzie strój ma wiele twarzy / Juchitán de Zaragoza: place where the costume has many faces; PIOTR GRZEGORZ MICHALIK, Zinacantan: dzieje różu i błękitu /  Zinacantán: a story of pink and blue. 

T. 3: Katarzyna Zapolska Chińskie taniny haftowane od XVIII do XX wieku w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie / Embroidered Chinese Textiles from 18th to the 20th in the collection of the National Museum in Warsaw

T. 3: Katarzyna Zapolska Chińskie taniny haftowane od XVIII do XX wieku w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie / Embroidered Chinese Textiles from 18th to the 20th in the collection of the National Museum in Warsaw

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2014  ISBN 978–83–62737–38-3 

T. 4: Wioletta Brzezińska-Marjanowska, Klasycystyczne założenia pałacowo-ogrodowe na Wołyniu 1780-1831 / Classical palace-garden layouts of Volhynia in 1780–1831

T. 4: Wioletta Brzezińska-Marjanowska, Klasycystyczne założenia pałacowo-ogrodowe na Wołyniu 1780-1831 / Classical palace-garden layouts of Volhynia in 1780–1831

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2014  ISBN 978–83–62737–41-3 

T. 5: Małgorzata Ksenia Krzyżanowska, Twórczość grupy Dziewięciu Grafików (1947-1960) / The creative output of the Nine Graphic Artists`Group (1947-1960)

T. 5: Małgorzata Ksenia Krzyżanowska, Twórczość grupy Dziewięciu Grafików (1947-1960) / The creative output of the Nine Graphic Artists`Group (1947-1960)

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2014  ISBN 978–83–62737–37-6

T. 6: Maria Nitka, Twórczość malarzy polskich w papieskim Rzymie / The output of Polish artists in papal Rome

T. 6: Maria Nitka, Twórczość malarzy polskich w papieskim Rzymie / The output of Polish artists in papal Rome

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2014  ISBN 978–83–62737–40-6

T. 7: Magdalena Maciudzińska-Kamczycka, Żydzi i judaizm w zwierciadle sztuki antycznej / Jews and Judaism in the Mirror of Ancient Art.

T. 7: Magdalena Maciudzińska-Kamczycka, Żydzi i judaizm w zwierciadle sztuki antycznej / Jews and Judaism in the Mirror of Ancient Art.

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2014  ISBN 978–83–62737–65-9

T. 8: Joanna Rydzkowska-Kozak, Ormiańskie malarstwo miniaturowe w Rzeczypospolitej Obojga Narodów / Armenian Miniature Paintings in the Polish-Lithuanian Commonwealth

T. 8: Joanna Rydzkowska-Kozak, Ormiańskie malarstwo miniaturowe w Rzeczypospolitej Obojga Narodów / Armenian Miniature Paintings in the Polish-Lithuanian Commonwealth

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2014  ISBN 978–83–62737–63-5

T. 9: Bogna Łakomska, Kolekcjonerstwo w dawnych Chinach / Collecting in China until XII Century AD)

T. 9: Bogna Łakomska, Kolekcjonerstwo w dawnych Chinach / Collecting in China until XII Century AD)

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2015;  ISBN 978-83-62737-71-0  (s. 256) 

T. 10: Dominik Ziarkowski, Architektura staroruska w akwarelach Giacoma Quarenghiego / Old Russians architecture in Giacomo Quarenghi’s watercolors

T. 10: Dominik Ziarkowski, Architektura staroruska w akwarelach Giacoma Quarenghiego / Old Russians architecture in Giacomo Quarenghi’s watercolors

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako,  Warszawa-Toruń 2015;  ISBN 978-83-62737-74-1  (s. 134) 

T. 11: Dorota Chudzicka, Od modernizmu w kierunku ekspresji narodowej tożsamości. Wokół koncepcji sztuki Stanisława Szukalskiego (1893 – 1987) / From modernism towards the expression of national identity. Around Stanislaw Szukalski’s concept of art

T. 11: Dorota Chudzicka, Od modernizmu w kierunku ekspresji narodowej tożsamości. Wokół koncepcji sztuki Stanisława Szukalskiego (1893 – 1987) / From modernism towards the expression of national identity. Around Stanislaw Szukalski’s concept of art

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako,  Warszawa-Toruń 2015; ISBN 978-83-62737-75-8   (258 s.)

T. 12: Anna Korpalska, Lis w kulturze Japonii / Fox in Japanese Culture

T. 12: Anna Korpalska, Lis w kulturze Japonii / Fox in Japanese Culture

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako,  Warszawa-Toruń 2015; ISBN 978-83-62737-82-6  (240 s.)

T.13: Agnieszka Świętosławska, Obrazy codzienności. Polskie malarstwo rodzajowe I połowy XIX wieku / Images of everyday life. Polish genre painting in the first half of the 19th century

T.13: Agnieszka Świętosławska, Obrazy codzienności. Polskie malarstwo rodzajowe I połowy XIX wieku / Images of everyday life. Polish genre painting in the first half of the 19th century

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2015; ISBN 978-83-62737-94-9   (538 s.)

T. 14: Paweł Pachciarek, Kusama Yayoi czyli obsesja kropek / Yayoi Kusama – dots obsession

T. 14: Paweł Pachciarek, Kusama Yayoi czyli obsesja kropek / Yayoi Kusama – dots obsession

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2015;
ISBN 978-83-62737-98-7.    (149 s.)

T. 15: Dominika Buchowska, „Sense of firm”: the art of David Bomberg / “Wyczucie formy”: sztuka Davida Bomberga

T. 15: Dominika Buchowska, „Sense of firm”: the art of David Bomberg / “Wyczucie formy”: sztuka Davida Bomberga

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2015; ISBN 978-83-62737-97-0   (320 s.)

T. 16: Anna Izabella Król, Chiny w latach 1898- 1937. Między artystyczną tradycją a sztuką Zachodu / China between artistic tradition and Western art. 1898 - 1937

T. 16: Anna Izabella Król, Chiny w latach 1898- 1937. Między artystyczną tradycją a sztuką Zachodu / China between artistic tradition and Western art. 1898 - 1937

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2016; ISBN 978-83-62737-86-4   (226 s.)

T. 17: Agnieszka Kluczewska-Wójcik, Japonia w kulturze i sztuce polskiej końca XIX i początku XX wieku / Japan in the Polish art. and culture at the end of the 19th and the beginning of the 20th century

T. 17: Agnieszka Kluczewska-Wójcik, Japonia w kulturze i sztuce polskiej końca XIX i początku XX wieku / Japan in the Polish art. and culture at the end of the 19th and the beginning of the 20th century

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2016; ISBN 978-83-62737-93-2   (309 s.)

T. 18: Barbara Maria Perucka, Livre des merveilles. Burgundzka wizja Orientu późnego średniowiecza w miniaturach manuskryptu fr. 2810 z Bibliothèque nationale de France/ Livre des merveilles. A Burgundian vision of Orient in the late Middle Ages in the

T. 18: Barbara Maria Perucka, Livre des merveilles. Burgundzka wizja Orientu późnego średniowiecza w miniaturach manuskryptu fr. 2810 z Bibliothèque nationale de France/ Livre des merveilles. A Burgundian vision of Orient in the late Middle Ages in the

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2016; ISBN 978-83-62737-83-3   (582 s.)

T. 19: Maciej Tybus, Holendersko-japońskie związki kulturowe i inspiracje Japonią w sztuce holenderskiej XVII stulecia / The Dutch-Japanese cultural relationships and Japanese inspirations in 17th century Dutch art

T. 19: Maciej Tybus, Holendersko-japońskie związki kulturowe i inspiracje Japonią w sztuce holenderskiej XVII stulecia / The Dutch-Japanese cultural relationships and Japanese inspirations in 17th century Dutch art

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2016; ISBN 978-83-62737-96-3   (185 s.)

T. 20: Natalia Mizerniuk-Rotkiewicz, Muzeum Starożytności w Wilnie. Historia i rekonstrukcja zbiorów malarstwa i grafiki / Museum of Antiquities in Vilna. The history and reconstruction of painting and graphics collections

T. 20: Natalia Mizerniuk-Rotkiewicz, Muzeum Starożytności w Wilnie. Historia i rekonstrukcja zbiorów malarstwa i grafiki / Museum of Antiquities in Vilna. The history and reconstruction of painting and graphics collections

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2016; ISBN 978-83-62737-92-5   (356 s.)

T. 21: Dorota Grubba-Thiede, Nurt figuracji w powojennej rzeźbie polskiej / Figurative tendencies in Polish postwar sculpture

T. 21: Dorota Grubba-Thiede, Nurt figuracji w powojennej rzeźbie polskiej / Figurative tendencies in Polish postwar sculpture

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2016; ISBN 978-83-62737-94-6   (604 s.)

T. 22: Mateusz Soliński, Lucian Freud – malarz ciała / Lucian Freud. The body painter

T. 22: Mateusz Soliński, Lucian Freud – malarz ciała / Lucian Freud. The body painter

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2016; ISBN 978-83-65480-02-6   (274 s.)

T. 23: Sztuka stroju, Strój w sztuce / The art of dress – dress in art pod red. Magdaleny Furmanik-Kowalskiej i Anny Straszewskiej

T. 23: Sztuka stroju, Strój w sztuce / The art of dress – dress in art pod red. Magdaleny Furmanik-Kowalskiej i Anny Straszewskiej

Spis treści: Anna Straszewska, Wstęp /Introduction ; CZĘŚĆ I: SZTUKA STROJU /THE ART OF DRESS - Dorota Morawetz, Zmieniający się wizerunek krawca. Od anonimowego rzemieślnika do gwiazdora /The changing image of the tailor. From an anonymous craftsman to a star; Aleksandra Jatczak, Moda jako sztuka. O aspektach, które w 2 . połowie XX wieku sprawiły, iż w elementach mody dostrzeżono komunikaty artystyczne /Fashion as art. Why elements of fashion were recognised as artistic messages in the second half of the XX century; Gabriela Juranek, Z antykizującego portretu na paryskie bulwary. O genezie „robe en chemise”/From Ancient Style Portraits to a Boulevards in Paris. The origin of ‘robe en chemie’; Małgorzata Możdżyńska-Nawotka, „Styl trubadurów” i historyzm w modzie kobiecej w Polsce końca XVIII i 1. połowy XIX wieku /Le style troubadour and historicism in women’s fashion in Poland in the late 18th and the first half of the 19th century; Anna Antonowicz, Sztuka przeciw modzie: debata dekoracyjna a wiktoriańska reforma stroju kobiecego /Art against fashion: decorative debate and Victorian reforms of woman’s dress; Grażyna Bobilewicz, Ubiór awangardy rosyjskiej jako forma manifestacji artystycznej /Attire of the Russian avant-garde as an artistic manifestation; CZĘŚĆ II: STRÓJ W SZTUCE /DRESS IN ART– Beata Biedrońska-Słota, Korespondencja mody i sztuki /Fashion and art in interdependent relations; Anna Wyszyńska, Orientalny czy orientalizujący? Uwagi o recepcji ubiorów wschodnich w sztuce europejskiej XV wieku /Oriental or orientalized? The reception of Eastern dress in the European art of the 15th century; Julia Krajcarz, Symbolika turbanu i innych elementów stroju derwiszów w tradycji bractw sufickich /The symbolism of the turban and other elements of dervishes’ dress in the Sufi tradition; Leszek Rościszewski, Mundur w kwiatki – niezwykły portret księcia Hieronima Floriana Radziwiłła, ok . 1746 roku /Flowered Uniform – An unusual portrait of Prince Hieronim Florian Radziwiłł, c. 1746; Magdalena Bialic, O grupie XVIII-wiecznych portretów dam polskich w strojach „à la van Dyck”/On 18th-century portraits of Polish ladies in costume ‘à la van Dyck’; Anna Straszewska, Kostiumowy spektakl. O ubiorze historycznym w twórczości Hansa Makarta /Costume spectacle. The historical dress in the works of Hans Makart; Anna Lebet-Minakowska, Czy obraz nie kłamie? Strój żydowski ze zbiorów muzealnych w świetle malarstwa i grafiki /Do paintings lie? Jewish outfit from the museum’s collections in the context of painting and graphics; Agnieszka Świętosławska, Costumes Polonais. Albumy graficzne z przedstawieniami polskich strojów ludowych z 1 . połowy XIX wieku /‘Costumes Polonais’. Albums containing images of Polish folk costumes from the first half of the 19th century; Marta Kargól, Malarka, dama, feministka. Funkcje stroju w autoportretach wybranych artystek europejskich i amerykańskich aktywnych w latach 1870–1939 /The Painter, the Lady and the Feminist – Dress Functions in the Self-portraits of Selected European and American Female Painters Active in the Years 1870–1939; Anna Dzierżyc-Horniak, Między widocznym a ukrytym, w zapomnieniu i w pamięci. Ubranie w taktykach wybranych artystów polskich /Between the seen and the unseen, in oblivion and in memory. The clothing strategies of selected Polish artists; Magdalena Furmanik-Kowalska, Ubiór w instalacjach artystów chińskich /Clothing and Chinese installation art; Joanna Wasilewska, Ubiory w kolekcji Muzeum Azji i Pacyfiku /Costumes in the Asia and Pacific Museum’s collection.

 

 

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2016; ISBN 978-83-65480-11-8 (364 s.)

T. 24: Sztuka naskalna. Polskie doświadczenia badawcze / Rock art: Polish research experiences, ANDRZEJ ROZWADOWSKI (red.)

T. 24: Sztuka naskalna. Polskie doświadczenia badawcze / Rock art: Polish research experiences, ANDRZEJ ROZWADOWSKI (red.)

Spis treści / Contents:  ANDRZEJ ROZWADOWSKI, Odkrywanie sztuki naskalnej – wprowadzenie / Discovering rock art: An introduction; MATEUSZ WIERCIŃSKI, Poziomy znaczeń. Antropologiczna i etnologiczna refleksja nad interpretacją sztuki naskalnej / Levels of meaning: Anthropological and ethnological reflections on interpreting rock art; MACIEJ GRZELCZYK, ANDRZEJ ROZWADOWSKI, Sztuka naskalna regionu Kondoa w Tanzanii. Gdzie archeologia spotyka się z etnologią / Rock art of the Kondoa region in Tanzania: Where archaeology and ethnology meet; DAGMARA ZAWADZKA, Człowiek w krajobrazie. Animistyczny kontekst sztuki naskalnej Tarczy Kanadyjskiej / Humans in the landscape: The animic context of Canadian Shield rock art; PAWEŁ LECH POLKOWSKI, Dialogi na pustynnych skałach. Z rozważań nad mocą sprawczą sztuki naskalnej na obszarach wschodniej Sahary / Dialogues on the desert rocks: Considering rock art agency in a region of Eastern Sahara; EWA KUCIEWICZ, Zagadkowe przedstawienia kobiet w prahistorycznej sztuce naskalnej Oazy Dachla w Egipcie / Mysterious images of women in the prehistoric rock art of the Dakhleh Oasis, Egypt; JANUSZ Z. WOŁOSZYN, Zupełnie inna historia. Próba nowej interpretacji malowideł naskalnych z Pintasayoc (departament Arequipa, Peru) / An entirely different story: An attempt at a new interpretation of the rock paintings in Pintasayoc (Arequipa region, Peru);  RADOSŁAW PALONKA, Dawny świat Indian Pueblo. Sztuka naskalna kanionów regionu Mesa Verde w Kolorado, USA / The ancient world of the Pueblo Indians: Rock art in the canyons of the Mesa Verde region in Colorado, USA; ANDRZEJ ROZWADOWSKI, Podróż do wnętrza skały jako uniwersalny motyw szamańskiej percepcji świata? Rozważania na przykładzie syberyjskiej sztuki naskalnej / Journey to the interior of the rock as a universal motif of shamanic perception of the world? A contemplation based on an example of Siberian rock art; CEZARY NAMIRSKI, Prahistoryczna sztuka naskalna Wysp Brytyjskich. Regionalne prawidłowości a interpretacja / Prehistoric rock art of the British Isles: Regional regularities and interpretation; PRZEMYSŁAW BOBROWSKI, MACIEJ JÓRDECZKA, MICHAŁ KOBUSIEWICZ, MAREK CHŁODNICKI, Polskie badania sztuki naskalnej w Górach Czerwonomorskich (północno-wschodni Sudan) / Polish research on the rock art of the Red Sea Hills, north-eastern Sudan; MARTA OSYPIŃSKA, Krowy i wielbłądy. Sztuka naskalna Sudanu jako źródło w badaniach archeozoologicznych / Cows and camels: Rock art in Sudan as a source for zooarchaeological analyses; ANETA PAWŁOWSKA, Estetyczne odkrywanie sztuki naskalnej Afryki Południowej – perspektywa artystyczna / Aesthetic recognition of rock art in South Africa: An artistic perspective.

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2017; ISBN 978-83-65480-13-2 (342  pp.)

T. 25: ŁUKASZ GUZEK, Rekonstrukcja sztuki akcji w Polsce / Reconstruction of action art in Poland

T. 25: ŁUKASZ GUZEK, Rekonstrukcja sztuki akcji w Polsce / Reconstruction of action art in Poland

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2017; ISBN 978-83-65480-19-4 (576 pp.)

T. 26: Infantka Małgorzata we współczesnej sztuce polskiej / Infanta Margareta in contemporary Polish art, MALINA BARCIKOWSKA (red.)

T. 26: Infantka Małgorzata we współczesnej sztuce polskiej / Infanta Margareta in contemporary Polish art, MALINA BARCIKOWSKA (red.)

Spis treści / Contents: MALINA BARCIKOWSKA, Infantka wychodzi z ram / Infanta Margarita out of the frame; EWA TONIAK, Przegapione dzieciństwo. O Infantkach Marii Pinińskiej-Bereś / A missed childhood. About the Infantas of Maria Pinińska-Bereś; MAŁGORZATA STĘPNIK, Infantki The Krasnals, czyli nostalgia za Pięknem utraconym / The Infantas of the Krasnals, or nostalgia for a Beauty lost; MAŁGORZATA PALUCH-CYBULSKA, Tadeusz Kantor: „…Infantki Velásqueza jak relikwie lub madonny” / Tadeusz Kantor: ‘…The Infantas of Velásquez as relics or madonnas’;  MAGDALENA DURDA-DMITRUK, Dopiski na marginesie Infantek Pawła Łubowskiego / Notes in the margins of Paweł Łubowski’s Infantas; MALINA BARCIKOWSKA, Małgorzata, Marta, Mira, czyli infantka według Miry Wojnickiej / Margarita, Marta, Mira, or the Infanta according to Mira Wojnicka; WOJCIECH SUCHOCKI, Infantki Jerzego Piotrowicza / The Infantas of Jerzy Piotrowicz; KATARZYNA LEWANDOWSKA, Okrutna Królowa, co infantka była. Władczyni w twórczości Katarzyny Swinarskiej / How cruel a queen The Infanta was. The ruler in the work of Katarzyna Swinarska; ADAM ORGANISTY, O infantkach w twórczości malarskiej Zbigniewa Sprychy / The Infantas in the paintings of Zbigniew Sprycha; KAROLINA STASZAK, „Ganymed goes Europe” – spotkanie noblistki z infantką / ‘Ganymed goes Europe’ – a Nobel prize winner meets The Infanta. 

 

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa – Toruń 2017; ISBN 978-83-65480-12-5 (128 pp.)

T. 27: Maciej Gugała, Eksperymenty Davida Hockneya / David Hockney’s experiments

T. 27: Maciej Gugała, Eksperymenty Davida Hockneya / David Hockney’s experiments

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2019 (177 pp.)

ISBN 978-83-949807-6-4

WYDAWNICTWO DIG / DIG PUBLISHING HOUSE

O sztuce Azji / On the Art of Asia

Agnieszka Sylwia Staszczyk, Rzeźba hinduistyczna w Mathurze od II do IV w. n.e. Ikonografia i forma [Hindu sculpture of Mathura from 2nd to 4st CE. Iconography and form]

Agnieszka Sylwia Staszczyk, Rzeźba hinduistyczna w Mathurze od II do IV w. n.e. Ikonografia i forma [Hindu sculpture of Mathura from 2nd to 4st CE. Iconography and form]

 

Warszawa 2013 ISBN 978-83-7181-764-9 (272 s.)

O sztuce współczesnej / On the Modern Art

Filip Pręgowski, Francisa Bacona Metamorfozy obrazu / Metamorphoses of the picture

Filip Pręgowski, Francisa Bacona Metamorfozy obrazu / Metamorphoses of the picture

 

Warszawa 2011 ISBN 978-83-7181-671-0 (280 p., 24 kol.il.)

Władysław Hasior

Władysław Hasior

Monika Szczygieł-Gajewska, Władysław Hasior

Warszawa 2011 ISBN 978-83-7181-621-5 (368 p., 27 kol.il.)

Marta Ipczyńska-Budziak, Współczesna grafika słowacka 1957-1990 / Contemporary Slovak graphic 1957-1990

Marta Ipczyńska-Budziak, Współczesna grafika słowacka 1957-1990 / Contemporary Slovak graphic 1957-1990

Warszawa 2011; ISBN 978-83-7181-670-3 (226 s.)

STOWARZYSZENIE SZTUKI NOWOCZENEJ W TORUNIU

SOCIETY OF MODERN ART IN TORUN

WYDAWNICTWO NERITON / NERITON PUBLISHING HOUSE

Seria: Sztuka nowoczesna / Modern Art

(we współpracy z Zakładem Historii Sztuki Nowoczesnej Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika / in collaboration with the Department of History of Modern Art, Faculty of Fine Arts, Nicolaus Copernicus University) 

[T. I] Marzena Kulig, Architektura tatrzańskich schronisk górskich Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w dwudziestoleciu międzywojennym / Architecture of the Tatras shelters of the Polish Tatra Society in interwar period

[T. I] Marzena Kulig, Architektura tatrzańskich schronisk górskich Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w dwudziestoleciu międzywojennym / Architecture of the Tatras shelters of the Polish Tatra Society in interwar period

Warszawa 2003;  ISBN 83-88973-47-9 (186 s., 63 il.)

[T. II] Anna Glazik, Świat wierzeń i fantazji w rzeźbie zamknięty. Twórczość Jędrzeja Wowry (1864-1937) / A world of beliefs and fantasy locked in sculpture-works of Jędrzej Wowro (1864-1937)

[T. II] Anna Glazik, Świat wierzeń i fantazji w rzeźbie zamknięty. Twórczość Jędrzeja Wowry (1864-1937) / A world of beliefs and fantasy locked in sculpture-works of Jędrzej Wowro (1864-1937)

Warszawa 2003;  ISBN 83-88973-40-1   (120 s., 30 il. kol.) 

[T.III] Beata Pranke, Nurt chłopomanii w twórczości Stanisława Radziejowskiego, Ludwika Stasiaka, Włodzimierza Tetmajera, Wincentego Wodzinowskiego i Kacpra Żelechowskiego [The „chłopomania” (peasant-craze) trend in the paintings of Stanisław Radziejowski

[T.III] Beata Pranke, Nurt chłopomanii w twórczości Stanisława Radziejowskiego, Ludwika Stasiaka, Włodzimierza Tetmajera, Wincentego Wodzinowskiego i Kacpra Żelechowskiego [The „chłopomania” (peasant-craze) trend in the paintings of Stanisław Radziejowski

Warszawa 2003;  ISBN 83-88973-53-3 (130 s., 24 il., 8 il.kol. )  

[T. IV] Małgorzata Geron, Tymon Niesiołowski (1882-1965). Życie i twórczość / Tymon Niesiołowski (1882-1965). His life and oeuvre

[T. IV] Małgorzata Geron, Tymon Niesiołowski (1882-1965). Życie i twórczość / Tymon Niesiołowski (1882-1965). His life and oeuvre

Warszawa 2004;  ISBN 83-88973-69-X  (233 s., 89 il. kol.)

[T. V] Małgorzata Jankowska: Wideo, wideo instalacja, wideo performance w Polsce w latach 1973-1994. Historia. Artyści. Dzieła / Video, video installation, video performance in Poland 1973-1994. History. Artists. Works

[T. V] Małgorzata Jankowska: Wideo, wideo instalacja, wideo performance w Polsce w latach 1973-1994. Historia. Artyści. Dzieła / Video, video installation, video performance in Poland 1973-1994. History. Artists. Works

Warszawa 2004;  ISBN 83-88973-93-2  (256 s.) 

[T. VI] Agnieszka Chrzanowska, Metaloplastyka żydowska w Polsce / Jewish „repoussé” technique in Poland

[T. VI] Agnieszka Chrzanowska, Metaloplastyka żydowska w Polsce / Jewish „repoussé” technique in Poland

Warszawa 2005;  ISBN 83-89729-22-9  (132 s., 38 il.)

[T. VII] Joanna Kucharzewska, Architektura i urbanistyka Torunia w latach 1871-1920 / Die Architektur and Stadtplanung der Stadt Thorn der Jahre 1871-1920

[T. VII] Joanna Kucharzewska, Architektura i urbanistyka Torunia w latach 1871-1920 / Die Architektur and Stadtplanung der Stadt Thorn der Jahre 1871-1920

Warszawa 2004;  ISBN 83-88973-69-X  (472 s., 64 il. kol.)

[T. VIII] Renata Piątkowska, Między Ziemiańską a Montparnassem. Roman Kramsztyk / Between Ziemiańska Café and Montparnasse. Roman Kramsztyk

[T. VIII] Renata Piątkowska, Między Ziemiańską a Montparnassem. Roman Kramsztyk / Between Ziemiańska Café and Montparnasse. Roman Kramsztyk

Warszawa 2004; ISBN 83-88973-86-X (314 s.) 

[T. IX] Katarzyna Rutkowska, Malarstwo Wilhelma Leopolskiego / The paintings of Wilhelm Leopolski

[T. IX] Katarzyna Rutkowska, Malarstwo Wilhelma Leopolskiego / The paintings of Wilhelm Leopolski

Warszawa 2004; ISBN 83-89729-00-8 (203 s., 25 il.)

[T. X] Anna Dzierżyc-Horniak, Kartki zapisane gestem. Twórczość malarska Marii Stangret-Kantor w latach 1957-2005 / Pages written with gesture. Painting of Maria Stangret-Kantor 1957-2005

[T. X] Anna Dzierżyc-Horniak, Kartki zapisane gestem. Twórczość malarska Marii Stangret-Kantor w latach 1957-2005 / Pages written with gesture. Painting of Maria Stangret-Kantor 1957-2005

Warszawa 2005; ISBN 83-89729-44-X  (218 s., 39 il.)

[T. XI] Piotr Kopszak, Krytyka artystyczna Teodora de Wyzewy / Art criticism of Teodor de Wyzewa

[T. XI] Piotr Kopszak, Krytyka artystyczna Teodora de Wyzewy / Art criticism of Teodor de Wyzewa

Warszawa 2005; ISBN  83-89729-42-3  (176 s.)

[T. XII] Wojciech Romaniak, Wybrane zagadnienia urbanistyki i architektury w województwie pomorskim w latach 1920-1939 / Selected Problems of Urban Planning and Architecture in the Province of Pomerania, 1920-1939

[T. XII] Wojciech Romaniak, Wybrane zagadnienia urbanistyki i architektury w województwie pomorskim w latach 1920-1939 / Selected Problems of Urban Planning and Architecture in the Province of Pomerania, 1920-1939

Warszawa 2005;  ISBN 83-89729-4 (254 s., 62 il.) 

[T. XIII] Kamila Wilnowicz-Ćwieczkowska, Sztuka niedopowiedzeń. Malarstwo Łukasza Korolkiewicza / The art of understatement. Painting of Łukasz Korolkiewicz

[T. XIII] Kamila Wilnowicz-Ćwieczkowska, Sztuka niedopowiedzeń. Malarstwo Łukasza Korolkiewicza / The art of understatement. Painting of Łukasz Korolkiewicz

Warszawa 2005;  ISBN  83-89729-26-1 (128 s., 10 il.)

[T. XIV] Agata Soczyńska, Tytus Czyżewski. Malarz – poeta / Tytus Czyżewski. Painter – poet

[T. XIV] Agata Soczyńska, Tytus Czyżewski. Malarz – poeta / Tytus Czyżewski. Painter – poet

Warszawa 2006;  ISBN  83-89729-65-2 (284 s., 20 il. kol.)

T. XV Marta Ipczyńska-Budziak, Między swojskością a nowoczesnością. Grafika słowacka XX wieku / Between national tradition and modernity. Slovak graphic art of the twentieth century

T. XV Marta Ipczyńska-Budziak, Między swojskością a nowoczesnością. Grafika słowacka XX wieku / Between national tradition and modernity. Slovak graphic art of the twentieth century

Warszawa 2009;  ISBN  978-83-7543-030-1   (236 s.,  20  il.) 

T. XVI Marta Rymar, Architektura dworców Kolei Karola Ludwika w Galicji w latach 1855-1910 / Architecture of the Galician Railway of Archduke Charles Louis’ stations 1855-1910

T. XVI Marta Rymar, Architektura dworców Kolei Karola Ludwika w Galicji w latach 1855-1910 / Architecture of the Galician Railway of Archduke Charles Louis’ stations 1855-1910

Warszawa 2009;  ISBN 978-83-7543-089-9  (254 s., 44 il. kol)

Seria: Archiwum Sztuki Polskiej XX wieku / Archive of Polish Art of the 20th Century

[T. I]  Honorata Bartoszewska-Butryn, Twórczość plastyczna Konrada Winklera w latach 1918-1939 / Artistic creativity of Konrad Winkler 1918-1939; Aneta Dardzińska [Tetmer], Aleksander Rafałowski. Monografia artysty do 1939 roku) / Aleksander Rafałowski.

[T. I] Honorata Bartoszewska-Butryn, Twórczość plastyczna Konrada Winklera w latach 1918-1939 / Artistic creativity of Konrad Winkler 1918-1939; Aneta Dardzińska [Tetmer], Aleksander Rafałowski. Monografia artysty do 1939 roku) / Aleksander Rafałowski.

Warszawa 2006;  ISBN 83-89729-61-X  (s. 295)  

[T. II] Małgorzata Kozłowska, Życie dłutem wyżłobione. Twórczość Krystyny Wróblewskiej (1904-1994) / Life carved with a chisel. Artistic creativity of Krystyna Wróblewska (1904-1994)

[T. II] Małgorzata Kozłowska, Życie dłutem wyżłobione. Twórczość Krystyny Wróblewskiej (1904-1994) / Life carved with a chisel. Artistic creativity of Krystyna Wróblewska (1904-1994)

Warszawa 2007;   ISBN 978-83-7543-000-4 (s. 220)

[T. III] Tamara Sztyma-Knasiecka, Syn swojego Ludu. Twórczość Henryka Glicensteina, 1870–1942) / A son of his people: life and works of Henryk Glicenstein (1870-1942)

[T. III] Tamara Sztyma-Knasiecka, Syn swojego Ludu. Twórczość Henryka Glicensteina, 1870–1942) / A son of his people: life and works of Henryk Glicenstein (1870-1942)

[T. IV] Mirella Korzus, Twórczość scenograficzna Wincentego Drabika / Stage design of Wincenty Drabik

[T. IV] Mirella Korzus, Twórczość scenograficzna Wincentego Drabika / Stage design of Wincenty Drabik

Warszawa 2009;  ISBN 978-83-7543-087-5  (s. 258)

Seria: Rzeźba XVIII – XX wieku / Sculpture of the 18th – 20th Century

Jurij Biriulow, Rzeźba lwowska od połowy XVIII wieku do 1939. Od zapowiedzi klasycyzmu do awangardy / The Lviw [Lwow] scuplture from the second half of the 18th century to 1939. From early Classicism to Avant-garde

Jurij Biriulow, Rzeźba lwowska od połowy XVIII wieku do 1939. Od zapowiedzi klasycyzmu do awangardy / The Lviw [Lwow] scuplture from the second half of the 18th century to 1939. From early Classicism to Avant-garde

Warszawa 2007;  ISBN 978-83-7543-009-7  (338 s., 56 il. kol.)

WYDAWNICTWO DIG / DIG PUBLISHING HOUSE

Jerzy Malinowski, Malarstwo polskie XIX wieku [Polish painting of the 19th century]

Jerzy Malinowski, Malarstwo polskie XIX wieku [Polish painting of the 19th century]

Warszawa 2003;  ISBN 83-7181-290-6  (400 s.)

Katarzyna Kulpińska, Szata graficzna młodopolskich czasopism literacko-artystycznych / The layout of literary and artistic journals connected with “Young Poland” movement

Katarzyna Kulpińska, Szata graficzna młodopolskich czasopism literacko-artystycznych / The layout of literary and artistic journals connected with “Young Poland” movement

Warszawa 2005;  ISBN  83-7181-381-3  (336 s.)

Wioletta Brzezińska, Symbolika wolnomularska w założeniu pałacowo-ogrodowym w Młynowie za czasów Aleksandra Chodkiewicza [Masonic symbolism in palace-garden complex of Młynów in Aleksander Chodkiewicz time]

Wioletta Brzezińska, Symbolika wolnomularska w założeniu pałacowo-ogrodowym w Młynowie za czasów Aleksandra Chodkiewicza [Masonic symbolism in palace-garden complex of Młynów in Aleksander Chodkiewicz time]

Warszawa 2006;  ISBN 83-7181-430-5  (56 s., 52 il.) 

Ewa Jurkowska – Brzoska, „Świat jest piekłem”. Groteskowy świat w twórczości Jana Lebensteina [‘’World is Hell”. Grotesque world in the works of Jan Lebenstein]

Ewa Jurkowska – Brzoska, „Świat jest piekłem”. Groteskowy świat w twórczości Jana Lebensteina [‘’World is Hell”. Grotesque world in the works of Jan Lebenstein]

Warszawa  2007;  ISBN 83-7181-423-2 (78 s., 31 il.)

Rzeźba polska przełomu XIX i XX wieku. Studia / Polish sculpture of the late 19th and early 20th century, red. Jerzy Malinowski

Rzeźba polska przełomu XIX i XX wieku. Studia / Polish sculpture of the late 19th and early 20th century, red. Jerzy Malinowski

Warszawa 2007;  ISBN 978- 83-7181-449-6    (161 s., 53 il.)

Anna Markowska, Komedia sublimacji. Granica współczesności a etos realności w sztuce amerykańskiej / Comedy of Sublimation. Paradigm Shift and Ethos of the Real in American Art

Anna Markowska, Komedia sublimacji. Granica współczesności a etos realności w sztuce amerykańskiej / Comedy of Sublimation. Paradigm Shift and Ethos of the Real in American Art

Warszawa 2010;  ISBN 978-83-7181-   (390 s.)

POLSKIE STOWARZYSZENIE SZTUKI ORIENTU

POLISH SOCIETY OF ORIENTAL ART

WYDAWNICTWO „DIALOG” / “DIALOG” PUBLISHING HOUSE:

Dorota Kamińska, Indyjskie malarstwo miniaturowe. Ikonografia miniatur radźasthańskich ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie / Indian Miniature Painting. Iconography of Rajasthan Miniatures from the Collection of the National Museum in Warsaw

Dorota Kamińska, Indyjskie malarstwo miniaturowe. Ikonografia miniatur radźasthańskich ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie / Indian Miniature Painting. Iconography of Rajasthan Miniatures from the Collection of the National Museum in Warsaw

Warszawa 2002; ISBN 83-88938-11-8 (164 s.)

WYDAWNICTWO „NERITON” / “NERITON” PUBLISHING HOUSE:

Seria: Artystyczny Orient / Artistic Orient Series

(we współpracy z Pracownią Sztuki Orientu  Wydziału Sztuk Pieknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika / in collaboration with the Section of Oriental Art, Faculty of Fine Arts, Nicolaus Copernicus University) 

[T. 1] Katarzyna Lewandowska-Michalska, Ikonografia buddyjskich zwojów malowanych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie / The Iconography of the Painted Buddhist Scrolls in the National Museum in Warsaw

[T. 1] Katarzyna Lewandowska-Michalska, Ikonografia buddyjskich zwojów malowanych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie / The Iconography of the Painted Buddhist Scrolls in the National Museum in Warsaw

Warszawa 2003; ISBN 83-88973-62-2 (128 s., IX – il. kol.) 

[T. 2] Anna K. Wiśniewska, Styl shetani. Nowoczesna rzeźba ludu Makonde w Tanzanii / Contemporary Scuplture of Makonde People. Shetani Style as the Most Outstanding Artistic Achievement of Makonde Artists

[T. 2] Anna K. Wiśniewska, Styl shetani. Nowoczesna rzeźba ludu Makonde w Tanzanii / Contemporary Scuplture of Makonde People. Shetani Style as the Most Outstanding Artistic Achievement of Makonde Artists

Warszawa 2003; ISBN 83-88973-63-8 (142 s., 15 il. kol.)

[T. 3] Ewa Klajbor, „Tingatinga”. Nowoczesna szkoła malarstwa w Tanzanii [„Tingatinga”. Modern School of Painting in Tanzania]

[T. 3] Ewa Klajbor, „Tingatinga”. Nowoczesna szkoła malarstwa w Tanzanii [„Tingatinga”. Modern School of Painting in Tanzania]

Warszawa 2004; ISBN 83-88973-87-8 (128 s., 54 il. kol.)  

[T. 4] Katarzyna Maleszko, Krajobrazy Japonii. Drzeworyt japoński ukiyo-e i shin hanga ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie / Landscape of Japan. Japanese Woodcuts Ukiyo-e and Shin Hanga from the Collection of the National Museum in Warsaw

[T. 4] Katarzyna Maleszko, Krajobrazy Japonii. Drzeworyt japoński ukiyo-e i shin hanga ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie / Landscape of Japan. Japanese Woodcuts Ukiyo-e and Shin Hanga from the Collection of the National Museum in Warsaw

Warszawa 2005; ISBN 83-89729-43-1 (138 s.) 

[T. 5] Joanna Wasilewska-Dobkowska, Pióropusze i turbany. Wizerunek mieszkańców Azji w sztuce jezuitów polskich w XVII i XVIII wieku / Feather Headdresses and Turbans. The Image of Asian Peoples in the Art of Polish Jesuits in the 17th–18th Centuries

[T. 5] Joanna Wasilewska-Dobkowska, Pióropusze i turbany. Wizerunek mieszkańców Azji w sztuce jezuitów polskich w XVII i XVIII wieku / Feather Headdresses and Turbans. The Image of Asian Peoples in the Art of Polish Jesuits in the 17th–18th Centuries

Warszawa 2006; ISBN 83-89729-54-7 (208 s., 32 il. kol.)  

T. 6, Agnieszka Staszczyk, Tworzenie i konsekracja boskich przedstawień w sztuce hinduistycznej /Creation and Consecration of Divine Images in Hindu Art

T. 6, Agnieszka Staszczyk, Tworzenie i konsekracja boskich przedstawień w sztuce hinduistycznej /Creation and Consecration of Divine Images in Hindu Art

Warszawa 2007; ISBN 978-83-7543-001-1 (90 s., 32 il.)

T. 7, Bogna Łakomska, Miłośnicy chińskości w dawnej Polsce. Od XVII do początków XIX wieku / The Amateurs of Chinois in Old Poland. From the 17th to the Beginning of 19th century

T. 7, Bogna Łakomska, Miłośnicy chińskości w dawnej Polsce. Od XVII do początków XIX wieku / The Amateurs of Chinois in Old Poland. From the 17th to the Beginning of 19th century

Warszawa 2008; ISBN 978-83-7543-035-6(192 s., 79 il. kol.)

T. 8, Danuta N. Zasławska, Chinoiserie w Wilanowie. Studium z dziejów nowożytnej recepcji mody chińskiej w Polsce / The Chinoiserie in the Wilanów Palace. A Study of the History of Early Modern [17th–19th centuries] Reception of Chinese Fashion in Poland

T. 8, Danuta N. Zasławska, Chinoiserie w Wilanowie. Studium z dziejów nowożytnej recepcji mody chińskiej w Polsce / The Chinoiserie in the Wilanów Palace. A Study of the History of Early Modern [17th–19th centuries] Reception of Chinese Fashion in Poland

Warszawa 2008; ISBN 978-83-7543-045-5  (396 s., 57 il. kol.)

T. 9, Dorota Kamińska, Portrety władców hinduskich północnych Indii XVI–XIX wieku / Portraits of the Hindu Rulers in Northern India of 16th–19th Centuries

T. 9, Dorota Kamińska, Portrety władców hinduskich północnych Indii XVI–XIX wieku / Portraits of the Hindu Rulers in Northern India of 16th–19th Centuries

Warszawa 2008; ISBN 978-83-7543-031-8 (128 s., 57 il.) 

T. 10, Katarzyna Lewandowska-Michalska, Kobieta w buddyzmie wadżrajany. Ikonografia i ewolucja stylistyczna tybetańskich zwojów malowanych / Woman in Vajrayana Buddhism. Iconography and Stylistic Evolution of the Tibetan Painted Scrolls

T. 10, Katarzyna Lewandowska-Michalska, Kobieta w buddyzmie wadżrajany. Ikonografia i ewolucja stylistyczna tybetańskich zwojów malowanych / Woman in Vajrayana Buddhism. Iconography and Stylistic Evolution of the Tibetan Painted Scrolls

Warszawa 2008; ISBN 978-83-7543-034-9 (196 s., XXVI il. kol..) 

T. 11, Sztuka Dalekiego Wschodu. Studia / The Art of Far East. Studies, red. Jerzy Malinowski:

T. 11, Sztuka Dalekiego Wschodu. Studia / The Art of Far East. Studies, red. Jerzy Malinowski:

Warszawa 2008; ISBN 978-83-7543-042-4 (180 s., 77 il.)

T. 12, Sztuka Chin. Studia / The Art of China. Studies, red. Joanna Wasilewska:

T. 12, Sztuka Chin. Studia / The Art of China. Studies, red. Joanna Wasilewska:

Warszawa 2009; ISBN 978-83-7543-098-1 (280 s., 50 il. kol. )

Seria: Kultura artystyczna Żydów / The Artistic Culture of Jews

Małgorzata Stolarska, Udział środowisk Żydów wrocławskich w artystycznym i kulturalnym życiu miasta XIX – 1933 / Anteil der Breslauer Juden am kulturellen und künstlerischen Leben der Stadt der Emanzipation bis zum Jahr 1933

Małgorzata Stolarska, Udział środowisk Żydów wrocławskich w artystycznym i kulturalnym życiu miasta XIX – 1933 / Anteil der Breslauer Juden am kulturellen und künstlerischen Leben der Stadt der Emanzipation bis zum Jahr 1933

Warszawa 2008; ISBN 978-83-7543-041-7 (348 s., 110 + XX il.) 

Natasza Styrna, Zrzeszenie Żydowskich Artystów Malarzy i Rzeźbiarzy w Krakowie 1931–1939 / Union of Jewish Artists Painters and Sculptors in Cracow 1931–1939

Natasza Styrna, Zrzeszenie Żydowskich Artystów Malarzy i Rzeźbiarzy w Krakowie 1931–1939 / Union of Jewish Artists Painters and Sculptors in Cracow 1931–1939

Warszawa 2009; ISBN 978-83-7543-091-2 (360 s., 123 il.)

WYDAWNICTWO DiG / DiG PUBLISHING HOUSE

Dorota Kamińska, Wizerunek kobiety w malarstwie miniaturowym Indii XVI–XIX wieku / Image of Woman in the Miniature Painting of India 16th – 19th Century

Dorota Kamińska, Wizerunek kobiety w malarstwie miniaturowym Indii XVI–XIX wieku / Image of Woman in the Miniature Painting of India 16th – 19th Century

Warszawa 2007; ISBN 83-7181-448-8 (214 s.)  

Seria: Orient / The Orient

Marta Michalska, Wierzenia, legenda, mit – symbolika japońskich netsuke / Beliefs, Legend and Myth – The Symbolism of Japaese netsuke

Marta Michalska, Wierzenia, legenda, mit – symbolika japońskich netsuke / Beliefs, Legend and Myth – The Symbolism of Japaese netsuke

Warszawa 2008; ISBN 978-83-7181-565-2 (120 s., 43 il. kol.) 

Aleksandra Görlich, Dramat zastygły w drzeworycie. Historia o 47 roninach w serii drzeworytów Hiroshige / Drama Frozen in the Woodblock Prints: The Story of Forty Seven Loyal Retainers in a Series of Prints by Hiroshige

Aleksandra Görlich, Dramat zastygły w drzeworycie. Historia o 47 roninach w serii drzeworytów Hiroshige / Drama Frozen in the Woodblock Prints: The Story of Forty Seven Loyal Retainers in a Series of Prints by Hiroshige

Warszawa 2009; ISBN 978-83-7181-580-5 (144., 24 il. kol.)

Nora Mikeladze-Andreasen, O sztuce gruzińskiej czasów królowej Tamary. Krzyż z Kacchi / On Georgian Art of the Time of Queen Tamara. The Cross from Katskhi

Nora Mikeladze-Andreasen, O sztuce gruzińskiej czasów królowej Tamary. Krzyż z Kacchi / On Georgian Art of the Time of Queen Tamara. The Cross from Katskhi

Warszawa 2009; ISBN 978-83-7181-611-6 (228 s.)

WYDAWNICTWO „TRIO” / “TRIO” PUBLISHING HOUSE

Seria: Sztuka Azji i Afryki / The Art of Asia and Africa

Agnieszka Helman-Ważny, Sztuka tybetańskich ksiąg klasztornych / Art of the Tibetan Monastery Books

Agnieszka Helman-Ważny, Sztuka tybetańskich ksiąg klasztornych / Art of the Tibetan Monastery Books

Warszawa 2009; ISBN 978-83-7436-187-3 (260 s., 95 il. kol.)

Studia o sztuce Bliskiego i Środkowego Wschodu / Studies on the Art of the Middle East and India, red. Jerzy Malinowski

Studia o sztuce Bliskiego i Środkowego Wschodu / Studies on the Art of the Middle East and India, red. Jerzy Malinowski

Warszawa 2009; ISBN 978-83-7436-189-7 (146 s,. 32 kol.il.)

Seria: Cywilizacja Państwa Środka / The Civilisation of the Middle Kingdom

(wspólnie z Instytutem Konfucjusza UJ / in collaboration with the Confucius Institute of the Jagiellonian University in Krakow)

Marcin Jacoby, Powtórzenie i falsyfikat w chińskim malarstwie/ Repetition and Forgery in Chinese Paintings

Marcin Jacoby, Powtórzenie i falsyfikat w chińskim malarstwie/ Repetition and Forgery in Chinese Paintings

Warszawa 2009; ISBN  978-83-7436-189-7 (319 s., 53 kol. il.)

Anna Pawlak, Ogrody chińskie / Chinese Garden

Anna Pawlak, Ogrody chińskie / Chinese Garden

Warszawa 2009; ISBN 978-83-7436-197-2 (118 s., 133 kol.il..)