Polska wersja English version

NOWY TOM

Studia i Monografie / Studies and Monographs: 

T. 33: EWELINA JAROSZ, Utrata i pustka? Ponowoczesny model recepcji malarstwa barwnego pola / Deprivation or Loss? The Postmodern Model of Reception of the Color Field Painting

T. 33: EWELINA JAROSZ, Utrata i pustka? Ponowoczesny model recepcji malarstwa barwnego pola / Deprivation or Loss? The Postmodern Model of Reception of the Color Field Painting

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2021            

ISBN 978-83-66758-06-3 (387 s.)

T. 32 – MAGDALENA GINTER-FROŁOW, Perskie malarstwo miniaturowe w rękopisach z polskich zbiorów / Persian miniature paintings in manuscripts in Polish collections

T. 32 – MAGDALENA GINTER-FROŁOW, Perskie malarstwo miniaturowe w rękopisach z polskich zbiorów / Persian miniature paintings in manuscripts in Polish collections

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa – Toruń 2021            

ISBN 978-83-956228-4-7 (392 s.)