Polska wersja English version

NOWY TOM

Studia i Monografie / Studies and Monographs: 

Tom 34, Joanna Wacławek, Obrazy raju. Czesław Mystkowski (1898-1938) a środowisko artystyczne Indii Holenderskich

Tom 34, Joanna Wacławek, Obrazy raju. Czesław Mystkowski (1898-1938) a środowisko artystyczne Indii Holenderskich

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa – Toruń 2023 ISBN  978-83-66758-21-6 (260 s.)

Publikacja dofinansowana z programu „Doskonała nauka – wsparcie monografii naukowych Ministra Edukacji i Nauki (numer umowy DNM/SN/549353/2022 z dnia 15. 12. 2022)

Tom 35, Agata Knapik, Radykalne projekty florenckiej grupy UFO w kontekście semiologii Umberta Eco

Tom 35, Agata Knapik, Radykalne projekty florenckiej grupy UFO w kontekście semiologii Umberta Eco

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa – Toruń 2023 ISBN  978-83-66758-18-6 324 s.)

Publikacja dofinansowana z programu „Doskonała nauka – wsparcie monografii naukowych Ministra Edukacji i Nauki (numer umowy DNM/SN/549703/2022 z dnia 19. 12. 2022)