Polska wersja English version

STRONA GŁÓWNA / HOME

Seria „Studia i monografie” wydawana jest od 2013 roku. Publikowane są w niej  prace z historii sztuki,  konserwacji dzieł sztuki, teatrologii, etnologii i pokrewnych dyscyplin.

Jest ona kontynuacją serii wydawniczych instytucji, które w 2011 roku połączyły się w Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata -  Stowarzyszenia Sztuki Nowoczesnej w Toruniu (2000-2011) i  Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Orientu w Warszawie (2006-2011)

Obydwie instytucje opublikowały łącznie 54 tomy studiów i monografii w 9 seriach w warszawskich wydawnictwach  DiG,  Neriton,  Dialog i Trio.  


REDAKCJA / EDITORIAL BOARD:

Prof. Dr hab.  Waldemar Deluga (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa; PISnSŚ)

Prof. Dr hab.  Jerzy Malinowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń; PISnSŚ)

      – redaktor naczelny / editor-in-chief, 

Prof. Dr hab.  Jan Wiktor Sienkiewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń; PISnSŚ)

Dr Emilia Ziółkowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń; PISnSŚ) -  sekretarz naukowy / scientific secretary 

REDAKTOR TECHNICZNY /  TECHNICAL EDITOR:

Tomasz Klejna  (Wydawnictwo Tako; PISnSŚ).