Polska wersja English version

STRONA GŁÓWNA / HOME

Seria „Studia i monografie” wydawana jest od 2013 roku. Publikowane są w niej prace z historii sztuki, konserwacji dzieł sztuki, teatrologii, etnologii i pokrewnych dyscyplin.

Jest ona kontynuacją serii wydawniczych instytucji, które w 2011 roku połączyły się w Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata - Stowarzyszenia Sztuki Nowoczesnej w Toruniu (2000–2011) i Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Orientu w Warszawie (2006–2011)

Obydwie instytucje opublikowały łącznie 54 tomy studiów i monografii w 9 seriach w warszawskich wydawnictwach DiG, Neriton, Dialog i Trio.  

 

REDAKCJA / EDITORIAL BOARD:

 

Prof. dr hab.  Jerzy Malinowski (PISnSŚ) – redaktor naczelny / editor-in-chief, 

Prof. dr hab.  Jan Wiktor Sienkiewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń; PISnSŚ)